Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PROOKO – Trójmiasto (Gdynia)

diagnostyka – tel. 58 660 01 66
operacje zaćmy – tel. 58 679 38 29 / 58 671 57 34

Jaskra

Według danych europejskich w samej tylko Polsce na jaskrę choruje kilkaset tysięcy osób, z czego leczenie wynikające ze świadomej profilaktyki podejmuje zaledwie jedna dziesiąta.

Jedno z dwóch głównych schorzeń oczu dotyczy postępującego i nieodwracalnego zwyrodnienia nerwu wzrokowego i komórek siatkówki, które najczęściej wynika z przyczyn genetycznych lub wiąże się z przebytymi chorobami. Upośledzenie jaskrowe pojawia się w zasadzie niezależnie od wieku i bez profesjonalnej diagnostyki może pozostać niezauważone, aż do zaawansowanego stadium i utraty wzroku. Ze względu na charakter schorzenia, do podstawowych badań wykrywających jaskrę należy pomiar ciśnienia śródgałkowego (tonometriabadanie pola widzenia, gonioskopia, tomografia) natomiast leczenie – poza wykrywaniem – polega głównie na kontroli jej przebiegu oraz ograniczaniu objawów. Laseroterapia jest najczęściej stosowanym zabiegiem typu przeciwjaskrowego.