Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PROOKO – Trójmiasto (Gdynia)

diagnostyka – tel. 58 660 01 66
operacje zaćmy – tel. 58 679 38 29 / 58 671 57 34

Diagnostyka

W naszych gabinetach wykonujemy pełną gamę badań o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym, zgodnie z ujętą w tabeli specyfikacją.

Dotyczą one nie tylko standardowej kontroli sprawności oka, ale i jego głównych schorzeń w postaci jaskry, zaćmy i AMD. Badania mogą i powinny w regularnych odstępach czasu wykonywać osoby obojga płci i w każdym wieku. W niektórych przypadkach, po stwierdzeniu charakteru uszkodzeń i określeniu rekomendowanej terapii kierujemy Państwa do Leczenia operacyjnego, które stanowi kontynuację podstawowej konsultacji medycznej, aż do całkowitego wyleczenia. Nasze doświadczenie gwarantuje trafność diagnozy i optymalność sposobu leczenia, pod względem medycznym oraz finansowym.

typ badania urządzenie diagnostyczne opis badania marka sprzętu zdjęcie
USG ultrasonograf ultrasonografia gałki ocznej (z funkcją biometrii) UD 6000
OCT tomograf badanie warstw siatkówki SOCT Copernicus Plus
HRT tomograf obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego SOCT Copernicus Plus
GDX tomograf badanie grubości włókien nerwowych siatkówki oka SOCT Copernicus Plus
badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria bezdotykowa) tonometr badanie pod kątem występowania jaskry 327 TX Full Auto Tonometr
badanie pola widzenia polomierz, perymetr kinetyczny badanie pola widzenia AP 200